ใกล้-mute

posted on 21 Mar 2012 01:25 by thapat
พบกัน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่านเรื่องราว
ภายนอก
ตกกกระทบ
ผลิผลต่างกัน
เหมือนที่ต่างกัน
ต่างกันที่ในความเหมือน
มีความงามแทรกอยู่
ระหว่างกัน
เวลาผ่าน
หรือเราเดินผ่านเวลา
เวลาหอบเราไปพร้อมกัน
ความเปลื่อยปล่าวไปพร้อมกัน
ทำให้รู้จัก 
และเข้าใจ
สิ่งเดิมยังคงอยู่ข้างใน
สีบนกำแพง
ที่โดนทาทับไว้เป็นชั้น
เป็นฉัน
สีข้างล่างยังคงเป็นสีเดิม
ความหนาของชั้นสี
ข้างล่างเป็นสีเดิม
ไม่ได้หายไปไหน
เราทามันบนกำแพง
รูปทรงของเรา
ในวันปีใหม่
ไฟดวงเล็กๆยังคงสว่าง
ในที่ไกลแสนไกล
ไม่มีใครมองเห็น
เกสร ผสม
ดอกไม้
ผลิบาน
ความงดงาม
เกิดขึ้น
จางหาย
ที่ความสวยงาม
บันทึกไว้
ที่เดิม
ใกล้ๆ
ตรงนั้น
บันทึกไว้
ด้วยเสียงกระซิบ
ข้างหู
แผ่วเบา
ไม่ได้ยินเสียงดัง
ของการเฉลิมฉลอง
mute
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet